$p){ if(is_array($p)){ foreach($p as $ps){ $pp .= "* ".$ps."\n"; } $p = $pp; } $field_data[$key] = strip_tags($p); } // Constructs the mail message foreach($field_data as $key => $f){ $mail_message .= $key." - ".$f."\n"; } // Constructs the form users mail adress $mail_from = $field_data[$field_firstname]." ".$field_data[$field_surname]."<".$field_data[$field_email].">"; // Mail the form if(mail($mail_to, $mail_subject, $mail_message, "From: ".$mail_from)){ $response = $succeded; } else $response = $failed; } else $response = ""; ?> Untitled Document

Har ni frågor eller funderingar, maila oss gärna direkt här!